Outsorcing obowiązków
z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

 

PWG Skarbiec oferuje:

 

1) unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;

 

2) przygotowanie dokumentu "Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu";

 

3) audyty przestrzegania procedur przeciwdziałania "praniu pieniędzy";

 

4) prowadzenie śledztw gospodarczych.

 

 

Kontakt

 

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec

ul. Ruchliwa 15

02-182 Warszawa

 

tel. (+48 22) 586 40 00

 

e-mail: info@wywiad-gospodarczy.pl

 

Nasze publikacje

 

Finroyal 

 

W związku z reportarzem TVN "Królewski przekręt" przypominamy ustalenia Skarbiec.Biz na temat firmy Finroyal.

Pranie pieniędzy

 

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec oferuje unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.

 

Choć problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy jest w prawie polskim stosunkowo młoda i brak jest licznej, dobrze wykształconej kadry krajowych specjalistów w tym zakresie, to Polska jest postrzegana jako kraj silnie narażony na ryzyko nadużycia lokalnych instytucji finansowych do prania pieniędzy.

 

Z drugiej strony, w razie niedopełnienia przez "instytucję obowiązaną" wymogów ustawowych istnieje ryzyko nałożenia na nią kary pieniężnej w kwocie do 750.000 zł oraz odpowiedzialności karnej, która w kwalifikowanych wypadkach może polegać nawet na karze więzienia do lat 8.

 

Dlatego też należy podkreślić, iż Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec stale korzysta z dorobku wiodących światowych specjalistów w tym zakresie, takich jak:

 

1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units;

 

2) Financial Action Task Force (FATF);

 

3) Law Enforcement, Organized Crime and Anti-Money-Laundering Unit of United Nations Office on Drugs and Crime.

 

Kontakt

 

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec

ul. Ruchliwa 15

02-182 Warszawa

 

tel. (+48 22) 586 40 00

 

e-mail: info@wywiad-gospodarczy.pl

 

 

Nasze publikacje na temat prania pieniędzy

 

[17.07.2012] Skarbiec.Biz: Wielki Brat patrzy, czyli co o nas wie Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu.

 

[25.06.2009] Dziennik: Twarde prawo, ale... nie dla polityków

Mec. Robert Nogacki dla "Dziennika" na temat propozycji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzm

 

[16.05.2009] Gazeta Finansowa: Pranie pieniędzy może być trudniejsze, ale nie dla polityków

Wystarczy, żeby firma otrzymała 15 000 euro w gotówce, by musiała wdrożyć obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy - przewiduje rządowy projekt ustawy. Nowe przepisy, choć wydają się nieuniknione, mogą budzić kontrowersje, tym bardziej, że ostrzejszym regułom nie będą podlegały partie polityczne. W dniu 21 kwietnia 2009 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przygotowała sprawozdanie ze swoich prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. W dużej mierze nowe rozwiązania stanowią spóźnioną implementację dyrektyw unijnych w tym zakresie tj. 2005/60/WE oraz 2006/70/WE.